Det terapeutiske rum

Line Lanz

Line Lanz


Livets omstændigheder kan føre dig ud på en omvej, det er min opgave at hjælpe dig tilbage på sporet

I det terapeutiske rum er det muligt at undersøge dine følelser, og få set på dine reaktioner og reaktionsmønstre. 


Jeg vil møde dig med en åben og nysgerrig tilgang og vi vil sammen udfolde din historie. 


Der er altid en årsag til, at vi handler som vi gør. Det skal vi afklare. Vi skal løsne de knuder, der forhindre dig i at leve det liv du ønsker. De situationer der låser dig indeholder et stort udviklingspotentiale og kan drive dig frem mod helt nye erkendelser.


Terapien vil tage udgangspunkt i samtalen, men der kan også inddrages øvelser som kan hjælpe dig til at åbne op for nogle dybere bevidsthedslag i dig selv. 


Det er ofte ubevidste spændinger og fastlåste mønstre, der skaber psykiske ubalancer og ravage i vores relationer. De kan finde udtryk i angst, modløshed, tristhed, depression, konflikt, afhængighed, selvskade m.m. Da roden til disse spændinger endnu ikke er erkendt og forstået, kan det være svært for os at gennemskue, hvorfor vi har det, som vi har det, og hvordan vi skal tackle det?


Det kan være sårbart at begive sig afsted på sin udviklingsvej og vi har brug for et menneske, der kan møde os med nærvær og åbenhed fra et ikke dømmende sted.

Vi har brug for en guide, der kender vejen og som kan stille de nødvendige spørgsmål. Spørgsmål, der giver forståelse, men som også tør udfordre os til at tage skridt i retning af ny udvikling.

Psykoterapi er for mig et sam-arbejde der udspiller sig mellem mennesker. Det er derfor vigtigt at begge parter stiller sig åbne for processen, og møder hinanden med ønsket om at skabe et ærligt og respektfyldt rum.