Om mig

Line Lanz

Line Lanz


At arbejde med sind, krop og bevidsthed er en livspraksis for mig

Jeg er født i 1967, er gift, har 3 sønner og et barnebarn på vej. Min ro finder jeg i naturen, i stilheden og gennem yoga og meditation. Jeg udtrykker mig gennem dans, sang, billedkunst, nærvær og samtale.


Jeg interesserer mig for den identitetsskabende proces; de historier vi fortæller om os selv.

Jeg ønsker altid at se en problematik fra flere vinkler, og er derfor også optaget af at inddrag vores samfundsmæssige strukturer og de aftryk de sætter i vores selvopfattelse.


De erfaringer jeg stiller til rådighed for dig, vil være en blanding af et solidt teoretisk fundament samt gennem-prøvede erfaringer ind i det terapeutiske arbejde.


Jeg er altid åben for de magiske øjeblikke, der kan opstå i mødet mellem mennesker; det fælles menneskelig, der i synergi kan frembringe noget ganske særlig.  Det er der, hvor vi med et ved, at det der opleves i nuet giver mening og en ny viden/erfaring bliver erkendt.  Disse øjeblikke huskes og har en transformerende værdi i sig selv. 


Jeg er uddannet Psykoterapeut fra ID Academi et af Nor-dens største og mest anerkendte institutter. Uddannelsen er integral dvs helhedsorienteret og forsøger at favne det bedste fra forskellige psykologiske perspektiver.
En lille beretning om at finde mig selv

I mange år af mit liv troede jeg, at jeg var min historie. Troede at det var min primære opgave, at tilpasse mig en masse ydre krav.  I bestræbelserne har jeg slået knuder på mig selv, filet hjørner, maset, skubbet, presset, forsøgt at regne ud, hvordan jeg bedst muligt skulle udfylde min plads i denne verden. 


Udad til klarede jeg mig godt, men inden i var der noget, der ikke hang sammen.  En uforklarlig uro begyndte at vokse frem og tog til i styrke.  Uroen blev gradvist til en vedvarende smerte og mine tillærte strategier slog efterhånden ikke til.


Jeg holdt fast i det kendte indtil mine kræfter slap op. Til sidst måtte jeg overgive mig og begive mig ud på en 15 år lang og målrettet udviklingsrejse. 


De første år famlede jeg efter nogle græsstrå at holde fast i, men efterhånden blev min søgning mere fokuseret og forankret. Jeg har fuldt min passion og naturlige nysgerrighed, uddannet mig, søgt hjælp, tænkt, mærket, læst og lyttet til i hundredvis af timer til mennesker, der i tiden har stillet de samme spørgsmål, som jeg søgte svar på.


”At lære er at famle i mørket, blind og stum, at sprænge eller samle sit eget verdensrum, at vække det, der sover, at gøre tanken fri, at se en himmel over hver drøm, man lever i.”


- Halfdan Rasmussen, 1949


Spændvidden har været bred fra traditionel vestlig psykologi/filosofi/religion over til østens filosofi /psykologi.  Jeg har som mange andre fået en stor åbenbaring ved at kombinere de forskellige retninger og jeg ville ikke være, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde åbnet op for hele spektret.


Jeg måtte bruge tid på at forstå min historie, min egen, men også dem der kom før mig. Jeg måtte se hvordan vores samfundsstrukturer var med til sætte mig i bås og begrænse mig. Jeg måtte lære, hvem jeg er bag om mine roller, lære mine følelser og reaktionsmønstre at kende og begynde at tage ejerskab.


Jeg fandt mig selv og oplever i dag at min drivkraft og styrke kommer inde fra.

Jeg står stærkere og kan træffe frie valg.

Jeg kender mine grænser og kan derfor møde verden åbent og med mindre forbehold.

Jeg har erfaret, at jeg er mere end jeg troede jeg var.

Jeg skaber mit liv igennem de valg jeg tager.


Min udviklingsrejser fortsætter og hver eneste dag byder på nye indsigter.